Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

IZICELO KUBAHLELI BEMICIMBI ZOKUBAMBISANA NAWO EKUKHANGISENI IZINDAWO ZOKUVAKASHA

IZICELO KUBAHLELI BEMICIMBI ZOKUBAMBISANA NAWO EKUKHANGISENI IZINDAWO ZOKUVAKASHA

Blog thumbnail

UMASIPALA WASETHEKWINI UMEMA IZICELO KUBAHLELI BEMICIMBI ZOKUBAMBISANA NAWO EKUKHANGISENI IZINDAWO ZOKUVAKASHA

I-Durban Tourism, okungumnyango wezokumaketha izindawo zokuvakasha
kuMasipala waseThekwini, imema ukuba kulethwe iziphakamiso kanye nezicelo
zokukhangisa izindawo zokuvakasha kubahleli bemicimbi. Lesi simemo esesikhathi
esisuka kuJulayi 2022 siphele ku 30 Juni 2023.

SHARE