Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

MAYOR KAUNDA PAYS TRIBUTE TO LATE BUSINESSMAN AND EYADINI LOUNGE FOUNDER JABULANI “MJEY” ZAMA

MAYOR KAUNDA PAYS TRIBUTE TO LATE BUSINESSMAN AND EYADINI LOUNGE FOUNDER JABULANI “MJEY” ZAMA

Blog thumbnail

“He contributed to job creation and growing the township economy through his Umlazi-based entertainment establishment Eyadini Lounge. Such establishments create employment for locals and leads to development in the township as a whole.”

SHARE
Blog thumbnail

KWELULWE ISIKHATHI SOKUFAKA IZICELO – UMASIPALA WASETHEKWINI UMEMA ABAHLELI BEMICIMBI UKUBA BAFAKE IZIPHAKAMISO

KWELULWE ISIKHATHI SOKUFAKA IZICELO – UMASIPALA WASETHEKWINI UMEMA ABAHLELI BEMICIMBI UKUBA BAFAKE IZIPHAKAMISO

Blog thumbnail

UMNYANGO kaMasipala weTheku obhekelele ezokuVakasha, i-Durban Tourism, yelula isimemokubahleli bemicimbi ukuba bafake izicelo zokusebenzisana noMasipala weTheku ezinhlelweni eziqhakambisa izindawo zokuvakasha nokukhangisa ngedolobha laseThekwini. Lesi sikhathi selulelwe imicimbi eyenzeka kuze kube kushaye u-30 Juni 2024.

SHARE
Blog thumbnail

ADVERT EXTENSION – EVENT ORGANISERS INVITED TO PARTNER WITH ETHEKWINI MUNICIPALITY

ADVERT EXTENSION – EVENT ORGANISERS INVITED TO PARTNER WITH ETHEKWINI MUNICIPALITY

Blog thumbnail

THE eThekwini Municipality’s Durban Tourism department further extends invite to additional variety of destination promotion partnership proposals toposition the City as a destination of choice. This extension is for events taking place until 30 June 2024.

SHARE