Hit Enter to search or Esc key to close
Blog thumbnail

UMASIPALA WASETHEKWINI UMEMA ABAHLELI BEMICIMBI UKUBA BAFAKE IZIPHAKAMISO

UMASIPALA WASETHEKWINI UMEMA ABAHLELI BEMICIMBI UKUBA BAFAKE IZIPHAKAMISO

Blog thumbnail

UMASIPALA WASETHEKWINI UMEMA ABAHLELI BEMICIMBI UKUBA BAFAKE IZIPHAKAMISO ZOKUBAMBISANA NETHEKU EKUKHANGISENI IZINDAWO ZOKUVAKASHA KULELIDOLOBHA

UMASIPALA weTheku umema abahleli bemicimbi ukuba balethe iziphakamiso nezicelo zabo zokukhangisa izindawo eziheha izivakashi eThekwini.  (Ifomu lokufaka isicelo)

Lesi simemo esesikhathi esiphakathi kukaJulayi 2023 kuya kuJuni 2024.

Ngeke zemukewe izicelo ezifike sekwedlule usuku lokuvala okungumhla ka 19 Juni 2023, ngo-10h00 ekuseni.

Mayelana neminye imininingwane xhumana no Charmaine Nkosi nge-email: charmaine.nkosi@durban.gov.za noma uThabisile Mtshali kule: thabisile.mtshali@durban.gov.za noma ngale nombolo yocingo: 031 322 4164

SHARE